Chính sách - Quy định chung

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT 

DOMORIO.COM

I. Nguyên tắc chung

Website thương mại điện tử domorio.com do công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại  Abavina (“Công ty”) thực hiện hoạt động và vận hành. Đối tượng phục vụ là tất cả khách hàng trên 63 tỉnh thành Việt Nam có nhu cầu mua hàng.

Sản phẩm được kinh doanh tại www.domorio.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, không bán hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc.

Hoạt động mua bán tại www.domorio.com  phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

II. Quy định chung

Tên Miền website Thương mại Điện tử:

Website thương mại điện tử www.domorio.com do Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại  Abavina  phát triển với tên miền giao dịch là: wwww.domorio.com (sau đây gọi tắt là: “Website TMĐT domorio.com”)

Định nghĩa chung:

Người bán là Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại  Abavina

Người mua là công dân Việt Nam trên khắp 63 tỉnh thành. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký để thực hiện giao dịch.

Thành viên là bao gồm cả người mua và người tham khảo thông tin, thảo luận tại website.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia website TMĐT www.domorio.com  phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này.

Để đơn hàng của quý khách được xử lý nhanh nhất, quý khách vui lòng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến của website : domorio.com

PHẢN HỒI CỦA BẠN QUA FACEBOOK